Học viện Chính sách và Phát triển nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 điểm

Học viện Chính sách và Phát triển nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp hệ đại học chính quy với thí sinh có tổng điểm thi Toán và hai môn bất kỳ đạt từ 18, tính cả điểm ưu tiên.

tuyen-sinh-bang-danh-gia-nang-luc-tang-chat-luong-dau-vao

Học viện Chính sách và Phát triển nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 điểm

Học viện Chính sách và Phát triển lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 18 cho tất cả ngành đào tạo hệ đại học chính quy. Điểm sàn gồm điểm Toán và hai môn bất kỳ trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, tính cả điểm ưu tiên.

Ngoài ra, các thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 4.5 trở lên (hoặc tương đương) và có tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của môn Toán và một môn bất kỳ (trừ Tiếng Anh) đạt từ 12 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên) cũng được ưu tiên xét tuyển ngay trong đợt này.

Trường tuyển 850 thí sinh cho 7 ngành. Chỉ tiêu cụ thể như sau:

Năm 2019, Học viện Chính sách và Phát triển mở hai ngành học mới là Luật Kinh tế và Kinh tế Phát triển.

Trường tuyển sinh 4 chương trình đào tạo chất lượng cao, gồm Kinh tế Đối ngoại, Tài chính, Đầu tư và Quản trị Kinh doanh theo hai phương thức.

Thứ nhất, trường tuyển thẳng các thí sinh trúng tuyển có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.0 trở lên (hoặc tương đương) hoặc đạt điểm thi THPT năm 2019 môn Tiếng Anh theo quy định của học viện.

Ở phương thứ thứ hai, học viện xét tuyển các thí sinh trúng tuyển theo quy định của trường.

Nguồn https://news.zing.vn/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-nhan-ho-so-xet-tuyen-tu-18-diem-post968172.html

Categories: Tin tức Y Dược