Hồ sơ Cao đẳng Điều dưỡng năm 2018 bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ Cao đẳng Điều dưỡng năm 2018 bao gồm những giấy tờ gì?

Năm 2018 tuyển sinh Cao đẳng điều dưỡng với những điều kiện gì? Địa chỉ nộp hồ sơ tuyển sinh ở đâu? Hồ sơ xét tuyển bao gồm những giấy tờ gì?  Điều kiện xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng năm...
read more
Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2018 điều kiện ra sao?

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2018 điều kiện ra sao?

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng để chuẩn hóa kiến thức từ trình độ trung cấp là yêu cầu cần thiết hiện nay tuy nhiên điều kiện liên thông như thế nào? Điều kiện Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng T...
read more
Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM đào tạo cuối tuần

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM đào tạo cuối tuần

Cao đẳng Y Dược TPHCM thông báo tuyển sinh lớp học đào tạo liên thông Cao đẳng Điều dưỡng từ trình độ Trung cấp học vào cuối tuần. Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa ...
read more
Cao đẳng Y Dược TPHCM tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2018

Cao đẳng Y Dược TPHCM tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2018

Cao đẳng Y Dược TPHCM năm 2018 có thông tin về quy định tuyển sinh 3 mã ngành Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng và Cao đẳng xét nghiệm Y học Cao đẳng Y Dược TPHCM đã hình thành...
read more