Mỗi năm NXBGDVN lỗ gần 40 tỷ vì sách giáo khoa

Đó là thông tin được Tổng giám đốc NXBGDVN đưa ra tại cuộc gặp gỡ liên quan đến vấn đề xuất bản, phát hành SGK đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Mỗi năm NXBGDVN lỗ gần 40 tỷ vì sách giáo khoa

Mỗi năm NXBGDVN lỗ gần 40 tỷ vì sách giáo khoa

Lỗ hàng chục tỷ đồng chỉ vì “sách giáo khoa”

Ông Hoàng Lê Bách cho biết, theo quy định hiện hành thì SGK là mặt hàng được quản lí giá bởi Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá). Giá bán SGK không thay đổi trong 8 năm qua (từ năm 2011 đến nay). 

Trong khi đó, theo ghi nhận từ trang tin tức Cao đẳng Y Dược Sài Gòn thì khoản chi phí đầu vào của hoạt động xuất bản, phát hành SGK đều biến động tăng, từ yếu tố chi phí nguyên nhiên vật liệu (giấy in, chi phí điện, nước, xăng dầu…),  chi phí nhân công, tiền công in trả các nhà in…, chi phí vận chuyển… đều tăng mạnh qua các năm. Ngoài ra, toàn bộ các chi phí in ấn và phát hành SGK, NXBGDVN phải tự hạch toán, tự cân đối; hoàn toàn không có trợ giá hoặc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó NXBGDVN là doanh nghiệp nên phải đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn. Được biết, do chi phí đầu vào của SGK tăng cao, trong khi giá bán không thay đổi nên dù NXBGDVN đã tìm và thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhưng doanh thu phát hành SGK vẫn không thể đủ bù đắp chi phí, dẫn đến hoạt động xuất bản phát hành SGK luôn bị lỗ.

Theo thông tin ban tuyển sinh Cao đẳng Y Đồng Nai nhận được, NXBGDVN đã sử dụng các nguồn thu khác để bù đắp lỗ của hoạt động xuất bản phát hành SGK mỗi năm trên dưới 40 tỉ đồng. Điều này đã được các cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra của Tổng cục Thuế… kiểm tra, xác nhận và kiến nghị NXBGDVN có giải pháp khắc phục, hạn chế việc bù đắp lỗ cho hoạt động xuất bản phát hành SGK. Được biết trong báo cáo Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 tại NXBGDVN” ngày 26/01/2018 của Kiểm toán Nhà nước đã xác nhận: Doanh thu SGK năm 2015 là 656,6 tỷ đồng; kết quả kinh doanh mảng SGK lỗ 43,8 tỷ đồng; Doanh thu SGK năm 2016 là 735,2 tỷ đồng; kết quả kinh doanh mảng SGK lỗ 43,3 tỷ đồng; Tại báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập kiểm toán số liệu: doanh thu SGK: 703,9 tỷ đồng, lỗ 38,14 tỷ đồng.

Lỗ hàng chục tỷ đồng chỉ vì “sách giáo khoa”

Lỗ hàng chục tỷ đồng chỉ vì “sách giáo khoa”

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của trang tin Cao đẳng Dược Hà Nội, số liệu tài chính mới nhất được gửi đến Cục Phát triển Doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cách đây vài ngày thì NXBGDVN vẫn đang ăn nên làm ra. Năm 2017, sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận thuần của NXB GDVN tăng hơn gấp đôi năm 2016, đạt 145 tỷ đồng.Cộng thêm khoản lợi nhuận khác gần 5,8 tỷ đồng nhà xuất bản này ghi nhận có tới 150,8 tỷ đồng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tăng gần 2,1 lần so với năm 2016). Lãi ròng năm 2017 theo đó tăng mạnh gấp 1,9 lần lên 139,8 lần so với năm 2016. Với kết quả kinh doanh như trên, đến cuối 2017, NXBGDVN đang có khoảng 171,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kế hoạch trong năm nay của đơn vị này là 1.180 tỷ đồng tổng doanh thu, doanh thu thuần đạt 1.130 tỷ đồng. Lãi trước thuế 82 tỷ đồng và lãi sau thuế 74,6 tỷ đồng. Cộng với khoảng 40 tỷ tiền lỗ mỗi năm (trong 3 năm qua) như vậy, lãi của NXBGDVN đều trên 100 tỷ đồng.

Nguồn: truongcaodangyduocsaigon.vn

Categories: Tin tức Y Dược