Chứng nhận ngoại ngữ quốc gia: Chưa nơi nào đủ điều kiện tổ chức

Sau nhiều tiêu cực trong việc cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ Bộ GD-ĐT cho biết, hiện cả nước vẫn chưa có đơn vị nào được cho phép tổ chức thi và cấp chứng nhận.

Chứng nhận ngoại ngữ quốc gia: Chưa nơi nào đủ điều kiện tổ chức

Chứng nhận ngoại ngữ quốc gia: Chưa nơi nào đủ điều kiện tổ chức

Giấy chứng nhận không có giá trị ?

Theo phản ánh được trang tin Cao đẳng Dược ghi nhận, chứng nhận năng lực ngoại ngữ 6 bậc do các trường ĐH tổ chức thi và cấp cho thí sinh tự do trong thời điểm này hiện không có giá trị sử dụng. Được biết, quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành yêu cầu nghiên cứu sinh phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận án. Một trong các chứng chỉ được công nhận là chứng nhận trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường ĐH trong nước được đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ ĐH cấp.

Do đó, để hoàn thành điều kiện trên, nghiên cứu sinh đã tham gia kỳ thi và nhận được Giấy chứng nhận B2 tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cấp. Tuy nhiên khi mang giấy chứng nhận nộp cho cơ sở đào tạo tiến sĩ để hoàn thành chuẩn trình độ tiếng Anh thì trường trả lời không được công nhận vì cả nước chưa trường nào được phép tổ chức thi.

Trong khi đó trên thực tế tìm hiểu của ban tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng, không chỉ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, một số trường khác cũng có thông báo lịch thi này cả năm 2018 và 2019 dành cho tất cả đối tượng có nhu cầu, như Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trường ĐH Hà Nội.

Quy định không theo kịp thực tế

Vấn đề đặt ra ở đây là sự điều chỉnh của Bộ GD-ĐT đang không theo kịp thực tế nên ảnh hưởng quyền lợi của không ít người có nhu cầu.

Quy định không theo kịp thực tế

Quy định không theo kịp thực tế

Từ năm 2008, Quyết định 66 do Bộ GD-ĐT ban hành về quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành theo Khung ngoại ngữ 6 bậc đã thay thế Quyết định 177/1993 về chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C.

Theo nhiều chia sẻ trên trang tin tức Y Dược được biết, đầu năm 2014 Bộ tiếp tục ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN gồm 3 cấp và 6 bậc. Sau đó, Bộ chỉ công nhận 10 cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên theo khung năng lực này gồm trường ĐH: Vinh, Sư phạm Hà Nội, Cần Thơ, Thái Nguyên, Sư phạm TP.HCM, Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), Hà Nội, Ngoại ngữ (ĐH Huế), Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Tuy nhiên đến tháng 8.2017, trên cơ sở kết quả thanh tra phát hiện một số sai phạm trong việc ôn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, Bộ lại có văn bản yêu cầu tạm dừng việc tổ chức thi cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường cho các đối tượng không phải là giáo viên dạy ngoại ngữ cho đến khi Bộ có quy định cụ thể.

Nguồn: truongcaodangyduocsaigon.com.vn