Posts From bientap

Back to homepage
Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm

Trung cấp học lên Cao đẳng Xét nghiệm Sài Gòn năm 2022 mất bao lâu?

Thông tin đến các thí sinh về điều kiện đầu vào và tổng thời gian đào tạo nâng cao trình độ từ Trung cấp Xét nghiệm lên Cao đẳng Xét

Văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm

Hướng dẫn hồ sơ xét tuyển văn bằng 2 Cao đẳng Xét nghiệm TPHCM năm 2022

Thông tin đến các bạn thí sinh có nguyện vọng chuyển đối ngành Xét nghiệm tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur về chi tiết hồ sơ văn bằng 2

Cao đẳng Xét nghiệm

Tuyển sinh Cao đẳng Xét nghiệm Sài Gòn hệ chính quy năm 2022

Năm 2022 Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tiếp tục tuyển sinh Cao đẳng Xét nghiệm chính quy tại Sài Gòn với hình thức xét tuyển, thông tin chi tiết

Cao đẳng Dược

Tuyển sinh Cao đẳng Dược Sài Gòn hệ chính quy năm 2022

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tại Sài Gòn tiếp tục tuyển sinh đào tạo Cao đẳng Dược hệ chính quy năm 2022, thí sinh tham gia xét tuyển cần

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng

Hướng dẫn hồ sơ xét tuyển liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM năm 2022

Năm 2022 thí sinh tham gia xét tuyển cần chuẩn bị hồ sơ liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM với đầy đủ các giấy tờ và nộp tại trường

Liên thông Cao đẳng Xét nghiệm

Hướng dẫn hồ sơ xét tuyển liên thông Cao đẳng Xét nghiệm TPHCM năm 2022

Năm 2022 thí sinh đăng ký học liên thông Cao đẳng Xét nghiệm TPHCM tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cần chuẩn bị hồ sơ với những giấy tờ

Liên thông Cao đẳng Dược

Tuyển sinh liên thông Cao đẳng Dược năm 2022 tại Sài Gòn

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tiếp tục mở khóa liên thông Cao đẳng Dược năm 2022 tại Sài Gòn, hình thức tuyển sinh là xét tuyển thí sinh đáp

Liên thông Cao đẳng Dược

Thời gian đào tạo liên thông Cao đẳng Dược TPHCM năm 2022 là bao lâu?

Trong năm 2022 thí sinh trung cấp học liên thông Cao đẳng Dược tại TPHCM trong bao lâu nhằm đảm bảo khối lượng kiến thức, kỹ năng khi ra trường.

Chưa được phân loại

Khai giảng khóa học liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2022

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur khai giảng khóa đào tạo liên thông Cao đẳng Dược Sài Gòn năm 2022 đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa năng lực chuyên ngành

Liên thông Cao đẳng Điều dưỡng

Mất bao lâu để liên thông Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM khóa khai giảng năm 2022?

Năm 2022 thí sinh sẽ mất bao lâu để liên thông Cao đẳng Điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, thông tin sẽ được cập nhật ở bài