Archive

Back to homepage
Cao đẳng Điều dưỡng

Tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM hệ chính quy 2 năm tháng 12/2022

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur thông báo xét tuyển lớp Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM hệ CQ 02 năm trong tháng 12/2022 đến các thí sinh có nhu cầu