Archive

Back to homepage
Tin tức Y Dược

Nhiều trường dùng kết quả đánh giá năng lực để xét tuyển trong năm 2019

Mới đây, đã có 20 trường đại học, cao đẳng trên cả nước sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển trong kỳ mùa tuyển

Cao đẳng Dược

Hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược năm 2019

Năm 2019 Nhà trường đã có quy chuẩn về mẫu hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Dược, thí sinh cần chủ động nắm bắt để gia tăng cơ hội trúng